• گواهينامه بهداشت و ايمنی HSE از شرکت TUV INTER CERT آلمان
 • گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD آلمان
 • گواهینامه سيستم زيست محيطی ISO 14001:2004 از Q.A.L انگلستان
 • پروانه بازرسی کالا و نمونه برداری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • پروانه بازرسی کالا در زمینه تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایزان
 • پروانه بازرسی فنی بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • پروانه بازرسی فنی تجهیزات و قطعات نفت ، گاز و پتروشیمی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • پروانه بازرسی فنی آسانسورهای برقی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • پروانه بازرسی فنی تجهیزات زمین بازی و تجهیزات پارک بادی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • گواهینامه تایید صلاحیت جهت بازرسی جوش شرکت ملی گاز ایران
 • گواهینامه تایید صلاحیت جهت بازرسی فنی کالا شرکت ملی گاز ایران
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت گاز استان خوزستان
 • تاییدیه کارکرد شرکت لوله سازی اهواز
 • تاییدیه کارکرد شرکت ملی حفاری ایران – اداره پژوهش و فن آوری (مدیریت مهندسی)
 • تاییدیه کارکرد شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی – کشت و صنعت امام خمینی (ره)
 • تاییدیه کارکرد شرکت نصب و تعمیرات نیروگاههای خوزستان (تعمیرات نیروگاه رامین و زرگان)
 • عضويت در انجمن شرکتهای بازرسی فنی و تستهای غير مخرب ايران
 • عضویت در انجمن جوشکاری و تستهای غیر مخرب ایران
 • عضويت در انجمن توسعه و بهبود کيفيت صنايع ايران
 • همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی و عضویت در کمیته فنی استاندارد سازی مراکز تفریحی